Endodoncja, czyli eliminacja zapaleń w obrębie miazgi zęba, to często jedyny sposób na uniknięcie ekstrakcji. Standardowy zabieg wykonuje się w ciągu jednej lub dwóch wizyt w gabinecie stomatologicznym. Niestety w niektórych sytuacjach czas trwania leczenia kanałowego może się wydłużyć. Co ma na to wpływ?

Na czym polega leczenie endodontyczne?

Żeby wskazać elementy przyczyniające się do przeciągnięcia leczenia kanałowego, warto w pierwszej kolejności wyjaśnić, jak wygląda usługa. Poniżej przedstawiamy etapy prac, którymi musi zająć się dentysta:

Krok 1: Diagnostyka

Zabieg zaczyna się od oceny rozległości stanu zapalnego, budowy oraz liczby korzeni. W tym celu wykonuje się zdjęcie RTG.

Krok 2: Usunięcie miazgi zębowej

Za pomocą specjalistycznych narzędzi dentysta otwiera komorę zęba i usuwa miazgę. Najczęściej czynność tę przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku ostrego stanu zapalnego lub mocnych bodźców bólowych, lekarz decyduje się na dewitalizację, czyli zatrucie miazgi zębowej. Wiąże się to z koniecznością założenia specjalnego opatrunku. Pacjent powinien go nosić przez co najmniej 7 dni, co znacznie wpływa na czas trwania leczenia kanałowego.

Krok 3: Opracowywanie kanałów

Stomatolog musi przygotować kanał lub kanały korzeniowe do wypełniania. Aby to zrobić, usuwa z nich chorobowo zmienione tkanki. Następnie obficie płucze się kanały, eliminując z nich wszelkie bakterie.

Krok 4: Wypełnienie kanałów przy użyciu materiałów biozgodnych

Do kolejnych etapów prac należy zastąpienie naturalnej tkanki zębowej specjalnym materiałem wypełniającym (najczęściej stosuje się gutaperkę). Trzeba bardzo uważać, by kanał być szczelnie opracowany. W przeciwnym razie może dojść do przenikania drobnoustrojów i pojawienia się stanu zapalnego.

Krok 5: Odbudowa zęba

Do ostatniego kroku zalicza się wypełnienie korony zęba materiałami kompozytowymi lub kompomerowymi.

Od czego zależy czas trwania leczenia kanałowego?

Na długość leczenia wpływa wiele czynników. Wśród głównych należy wskazać:

- Liczbę kanałów

Przyjmuje się, że opracowanie jednego kanału zajmuje średnio 60 minut. Im większa liczba kanałów, tym dłużej będzie trwała usługa. Dużo kanałów mają trzonowce (ok. 4), najmniej siekacze i kły.

- Budowa zęba

Skomplikowana anatomia jamy ustnej wymaga od dentysty ogromnej staranności. Rozwidlenia korzeni, wąskie lub nietypowo rozmieszczone kanały – to elementy powodujące trudności z dokładnym usunięciem miazgi zębowej, co z czasem może prowadzić do zakażenia. Stąd też przed rozpoczęciem zabiegu najlepiej wykonać zdjęcie rentgenowskie lub użyć specjalnego mikroskopu endodontycznego.

- Rozległość stanu zapalnego

W wielu sytuacjach chorobowo zmienioną tkankę eliminuje się w znieczuleniu miejscowym, podczas jednej wizyty. Czasem stan zapalny – na skutek wielomiesięcznych zaniedbań – jest tak duży, że lekarz musi zastosować specjalny środek zatruwający żywą miazgę. W takich sytuacjach do odbudowy zęba potrzeba co najmniej dwóch wizyt.

- Doświadczenie stomatologa i wyposażenie gabinetu

Ogromne znaczenie ma doświadczenie. Dentysta, który od lat zajmuje się leczeniem endodontycznym z pewnością poradzi sobie nawet w nietypowych przypadkach. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na sprzęt. Nowoczesne urządzenia pozwalają na dokładne opracowanie i zmierzenie kanałów w zębie.

Leczenie kanałowe – ile wizyt?

Czas trwania leczenia kanałowego zależy od rozmaitych czynników. Z uwagi na bezpieczeństwo higieniczne najlepiej, by wszelkie niezbędne czynności zostały przeprowadzone podczas jednego zabiegu. Niestety nie zawsze jest to możliwe. W przypadku większej liczby kanałów lub pojawienia się zmian okołozębowych, gabinet dentystyczny trzeba odwiedzać dwa bądź trzy razy. Takie sytuacje zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Stomatolodzy mają bowiem do dyspozycji nowoczesne urządzenia pozwalające na uzyskanie dokładnego obrazu zęba oraz wykonania precyzyjnych pomiarów kanału zębowego. To zwiększa prawdopodobieństwo skuteczności usługi.

Photo by Caroline LM on Unsplash