MICHAŁ KALETA NZOZ DENTYSTYKA MKM KALETA

os. Dywizjonu 303 56C, 31-875 Kraków

Numer NIP  6782865236          Numer REGON  120741189

kontakt@kaletadentystyka.pl

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrz i zewnątrzustnych
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ 

 

Aparat RTG pantomograficzny z tomografią CBCT  

a) Model aparatu rtg Vatech PAX I 3D

b) Numer fabryczny aparatu rtg 052 - 1009

Zezwolenie MPWIS:   nr  2/157/2014 w dniu 14.010.2014
 

Aparaty RTG punktowe  przeznaczone do zdjęć stomatologicznych, wewnątrzustnych

a) Model aparatu rtg Gendex Expert DC

b) Numer fabryczny aparatu rtg            1954090

Zezwolenie MPWIS:   nr 2/116/10  w dniu 08.10.2010

a) Model aparatu rtg Preva

b)  Numer fabryczny aparatu rtg            DV 23141

Zezwolenie MPWIS: nr 2/158/2014 w dniu 14.10.2014

a) Model aparatu rtg Oralix AC

b) Numer fabryczny aparatu rtg            9421440

Zezwolenie MPWIS: nr 2/104/08 w dniu 15.09.2008

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS  
 1. Vatech PAX I 3D        -  z dnia   14.10.2014 decyzją nr 1/55/2014
 2. Gendex Expert DC     -  z dnia   08.10.2010 decyzją nr 1/66/10
 3. Preva                           -  z dnia   14.10.2014 decyzją nr 1/156/2014
 4. Oralix AC                     -  z dnia   15.09.2008 decyzją nr 1/84/08

 

 • zgoda PWIS – decyzja ...    sprawa w trakcie realizacji     ...na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv
 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych TAK.

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów dostępnych
 w jednostce.

WNIOSEK

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.